กิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ข่าว, งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่: 14 พฤษภาคม 2557

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 นางสุดใจ ทิพย์โสติกุล นำคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด และอาสากาชาดรุ่นต่างๆ จำนวน 13 คน ไปร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ที่วัดหนองจอก เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โดยฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูภาวนาสารคุณ (ดำรงค์ สุจิตโต) วัดปลื้มพัฒนา อำเภอประคำ บุรีรัมย์ ในการนี้ คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด อาสากาชาดรุ่นต่างๆ และผู้ฟังธรรมในรอบนี้ ได้ถวายปัจจัยแก่ท่านพระครูผู้แสดงธรรม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,724.00 บาท

หมวดหมู่