วันที่: 10 มิถุนายน 2557

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

9 มิถุนายน 2557 นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์และนางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาด และคณะ เข้าเยี่ยมนางอรุณี กาญจนเกศ อาสากาชาดอาวุโสซึ่งป่วยด้วยโรคกระดูกที่บ้าน ในโครงการเยี่ยมไข้อาสากาชาดหนึ่งในกิจกรรมของสโมสรอาสากาชาด โดยให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท ก่อนเดินทางกลับ
ต่อมา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์และกรรมการสโมสรอาสากาชาด เข้าเยี่ยมหม่อมราชวงศ์ สุดสวาท ศุขสวัสดิ์ ซึ่งผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกที่บ้านในโครงการเยี่ยมไข้อาสากาชาดหนึ่งในกิจกรรมของสโมสรอาสากาชาด โดยสอบถามอาการป่วยและมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ก่อนเดินทางกลับ

หมวดหมู่