กิจกรรมอาสา 72 พรรษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 08 สิงหาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและคณะ จัดการประชุมติดตามงานประจำเดือนสิงหาคม และจัดประมูลสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่อาสากาชาดและเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมของอาสากาชาดและสำนักงานอาสากาชาด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 พร้อมทั้งแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนางทองสา ประทุมวัน สมาชิกอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่