กิจกรรมอาสา ร.พ.พระมงกุฏฯ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 04 สิงหาคม 2560

กิจกรรมอาสากาชาด โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

วันที่4 สิงหาคม 2560 คณะอาสากาชาด รุ่น1/52 ได้ร่วมกันมอบอาหารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ทหารหาญ ผู้ป่วยในราชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารหาญที่ได้เสียลสละปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้ประชาชนได้อยู๋กันอย่างปกติสุข

หมวดหมู่