กิจกรรมอาสารพ.สมเด็จฯ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 16 ตุลาคม 2560

กิจกรรมอาสารพ.สมเด็จฯ
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 อาสากาชาดปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ผู้สูงอายุบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมลงทะเบียนตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิตแก่ผู้มาร่วมงาน

หมวดหมู่