กิจกรรมอาสารพ.พระมงกุฏเกล้า

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 ตุลาคม 2560

กิจกรรมอาสารพ.พระมงกุฏเกล้า
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นางประกาย อติแพทย์ ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด และคณะ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ทหารบาดเจ็บและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

หมวดหมู่