กิจกรรมอาสาพลาสมา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่:28 กรกฎาคม 2560

วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 อาสากาชาดฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต ศูนย์บริกาโลหิตแห่งชาติปฏิบัติงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร ตั้งแต่09.00-16.00น. สามารถปฏิบัติงานได้ดังนี้  โลหิตก่อนปั่นแยก จำนวน 5,030 Unit โลหิตหลังปั่นแยก จำนวน 9,256 Unit รวมทั้งหมด  จำนวน14,286 Unit

หมวดหมู่