กิจกรรมอาสากาชาด 72 พรรษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 9 พฤษภาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และคณะประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานในการประชุม จากนั้น มีการร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นางกรกช โรจนะโชติกุลและนางสุนันทา หาอุปละ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่