กิจกรรมอาสากาชาด 72 พรรษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 09 มกราคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดการประชุมติดตามงานประจำเดือนมกราคม และจัดเลี้่ยงปีใหม่ แจกของที่ระลึกแก่อาสากาชาดรุ่นต่างๆที่ช่วยงานร้านถอนขนห่าน พร้อมทั้งแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดสมาชิกในรุ่นได้แก่ นางพัชนี เธียรธวัช ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่