กิจกรรมอาสากาชาด 72 พรรษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะติดตามการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายนแล้ว ยังเป็นการประชุมเตรียมงานของอาสากาชาดรุ่นต่างๆ ที่ปฏิบัติงานร้านถอนขนห่านในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2556 และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมคณะได้ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาจำนวน 3 คน ได้แก่ นางเก็จวลี โรจน์รัตนวลี นางนิตยา ลักษณวิสิษฐ์และนางสุนิดา ธรรมสาโรช ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่