กิจกรรมอาสากาชาด 72 พรรษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 กรกฎาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ร่วมแสดงความยินดีกับดร.ศิริฉัตร ฉัตรแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรครุศาสตรมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสุภัทรา เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดยมีนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และสมาชิกอาสากาชาดแสดงความยินดี หลังจากการประชุมติดตามงานประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่