กิจกรรมอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 22 ตุลาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นเกียรติร่วมงานทำบุญครบรอบ 2 ปี ชมรมรักษ์พ่อหลวง โดยนางสาวภัคชลี จิระวุฒิ และสมาชิกชมรมรักษ์พ่อหลวง พร้อมด้วยนางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาดและคณะ ณ ตึกวชิรญาณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หมวดหมู่