กิจกรรมอาสากาชาด ร.พ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 1 กรกฎาคม 2560

วันที่1กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายอสัญกรรมจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี คณะอาสากาชาด รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นำพวงมาลาไปแสดงความเคารพ ณ เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีท่านเป็นผู้บุกเบิกพัฒนาศรีราชาและสร้างคุณงามความดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ทั้งนี้ อาสาที่ไปร่วมวางพวงมาลาได้แก่ 
นางจุฑามาศ อรรครษฐัง นางวันเพ็ญ บัวประเสริฐ นางเบญญาภา ไวยเขตการณ์ นางสุภา สุรพงศ์พานิช นางเสาวรีย์ จันทรมนตรี นางเกสร สินจ้าง นางณัฐวรรณ เกรอเทคเค น.ส.วิภาพรรณ เก็จมะยูร นายไพบูลย์ อรรคเศรษฐัง

หมวดหมู่