กิจกรรมอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 ธันวาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รับมอบเงินบริจาค จากนางนภฤชา โพธิสุข อาสากาชาดรุ่น 2/2545 จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน นอกจากนั้นยังเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม และเตรียมงานออกร้านในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2556 “วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง” พร้อมทั้งร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จำนวน 3 คน ได้แก่ นางนันทินี อัครสุต นางสตรีรัตน์ บุญยสัมพันธุ์ คงวีระวัฒน์ และนางปุญญาพร ธนัชชวลัย ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่