กิจกรรมอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 14 มีนาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาจัดการประชุมติดตามงานเดือนมีนาคม 2557 และแสดงความความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกในรุ่นได้แก่ นางสาวสะอาด โสมะบุตร นางเจริญสุข ปราชญ์กุลและนางฉลวย เลขาพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่