กิจกรรมอาสากาชาดศูนย์บริการโลหิต

ข่าว, งานสนับสนุนการผลิตพลาสมา ของฝ่ายผลิตพลาสมา

วันที่: 28 พฤษภาคม 2557

ประเภท: งานสนับสนุนการผลิตพลาสมา ของฝ่ายผลิตพลาสมา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นางสิริกันยา ศิริรังษีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของอาสากาชาดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเนื่องในวันกาชาดโลก โดยมีนางอวยพร สีหนาท ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต (พลาสมา) ให้การต้อนรับและนำชมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ต่อมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงมีการถ่ายทำวีดีทัศน์แนะนำศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน ในส่วนงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตและฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต นำทีมโดยนางอวยพร สีหนาท ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต (พลาสมา) และคณะอาสากาชาดปฏิบัติงานเป็นประจำในเวลาราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมวดหมู่