กิจกรรมอาสากาชาดรพ.สมเด็จฯ 

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมอาสากาชาดรพ.สมเด็จฯ 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะอาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มอบส่ิงของเพื่อเป็นรางวัลจับสลากในกิจกรรมงานวันเอดส์โลก พร้อมมอบเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กที่ครอบครัวติดเชื้อHIV 3 ทุนๆ1,000 บาท ได้แก่นางกนกลักษณ์ แก้วงาม นางเบญญาภา ไวยเขตการณ์
นางสิริวิมล พิบูลย์ คนละ1,000บาท นางสาวนุชสรา ภิระพันธ์พานิช และนายสุขสันต์ เนรมิตอร่าม ร่วมบริจาคส่ิ่งของ โดยมีหัวหน้าหัวหน้าตึกตรวจโรคอาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้รับมอบ

หมวดหมู่