กิจกรรมอาสากาชาดรพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา

ข่าว, การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

วันที่: 27 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2556 อาสากาชาด รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ตึกตรวจโรคอาคารอนุสรณ์ 100 ปี ทั้งการให้บริการเขียนบัตรใหม่และเก่า
บัตร30 บาท การให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาตรวจรักษา ด้านประชาสัมพันธ์ให้บริการต้อนรับผู้มาใช้บริการแนะนำเส้นทางแก่ประชานที่มาบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ด้านสุขศึกษา พับแผ่นพับโรคต่างๆ ให้หน่วยสุขศึกษา แผนกกุมารเวชกรรมให้บริการเด็กที่มารับวัคซีนชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ และหยอดโปลิโอ พับผ้าก๊อซสี่เหลี่ยมสำหรับห้องผ่าตัด ทำผ้าก๊อซหุ้มสำลีขนาดต่างๆ งานประดิษฐ์ดอกไม้ชนิดต่างๆตามเทศกาล อาทิ ดอกมะลิ ดอกลีลาวดี ดอกพุทธรักษา ดอกไม้จันทน์ หน่วยรับบริจาคโลหิตให้บริการคัดกรองผู้มาบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาลฯ บรรจุยาเม็ดใส่ซอง ติดสติ๊กเกอร์ พับผ้าเช็ดมือ ทำชุดทำความสะอาดผิวหนังก่อนและหลังเจาะเลือด หน่วยรับบริจาคโลหิตภายนอกโรงพยาบาลฯ ให้บริการคัดกรองผู้มาบริจาคโลหิต ทันตกรรมและห้องสมุด ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ลงสมุดยืมหนังสือ ทำบาร์โค้ดหนังสือ เก็บหนังสือเข้าชั้น ลงทะเบียนหนังสือใหม่ให้องค์ความรู้พัฒนาการฟันเด็ก 0-5 ปี แนะนำดูแลฟันเด็กแก่ผู้ปกครอง ให้องค์ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากแก่หญิงตั้งครรภ์ ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทุกวันพุธต้นเดือน ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้บริการเข็ญรถรับ-ส่งผู้ป่วยภายในตึกอุบัติเหตุ ไปรับผู้ป่วยที่บ้านที่เกิดเหตุ และช่วยทำแผลผู้ป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ

หมวดหมู่