กิจกรรมอาสากาชาดรณรงค์บริจาคโลหิต

ข่าว, งานสนับสนุนการผลิตพลาสมา ของฝ่ายผลิตพลาสมา

วันที่: 11 เมษายน 2557

ประเภท: งานสนับสนุนการผลิตพลาสมา ของฝ่ายผลิตพลาสมา

วันที่ 8 เมษายน 2557 นางอวยพร สีหนาท ผู้ดูแลอาสากาชาดห้องพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ นำคณะอาสากาชาดจำนวน 10 คน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต สงกรานต์ทั่วไทย ขับขี่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุ” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยโดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันสร้างพลังน้ำใจด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

หมวดหมู่