กิจกรรมอาสากาชาดพลาสมา 

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 ตุลาคม 2560

กิจกรรมอาสากาชาดพลาสมา 
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้จัดพิธีถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและอาสากาชาดฝ่ายผลิตประกอบโลหิตเข้าร่วมด้วยหลังจากเสร็จพิธี อาสากาชาดฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิตได้ทำพิธีถวายความอาลัยอีกครั้งหนึ่ง

หมวดหมู่