กิจกรรมอาสากาชาดจ่ายกลางพิเศษ

ข่าว, งานจัดทำสำลีและพับผ้าก๊อซให้โรงพยาบาล

วันที่: 24 กรกฎาคม 2557

ประเภท: งานจัดทำสำลีและพับผ้าก๊อซให้โรงพยาบาล

23 กรกฏาคม 2557 นางมณี ชื่นประดิษฐ์ ผู้ดูแลอาสากาชาดแผนกจ่ายกลาง พร้อมด้วยนายชำนาญ สงวนพงษ์ หัวหน้าแผนกช่วยธุรการ และคณะอาสากาชาดห้องจ่ายกลางพิเศษ ชั้น 3 สำนักงานอาสากาชาดและตึกไนติงเกล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำกิจกรรมพับผ้าก๊อซซับใหญ่ ซึ่งเป็นผ้าก๊อซแผ่นใหญ่เพื่อใช้ในการผ่าตัดทั่วไป ผ้าก๊อซลูกกระสุน ซึ่งเป็นผ้าก๊อซชิ้นเล็กแบบม้วนใช้ในการผ่าตัดทั่วไป และสำลีตัดเป็นแผ่นผูกด้ายสีดำใช้สำหรับการซับเลือดในการผ่าตัดสมอง

หมวดหมู่