กิจกรรมอาสากาชาดงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

ข่าว, การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่: 24 ธันวาคม 2556

ประเภท: การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2556 คณะอาสากาชาดจากสำนักงานอาสากาชาด ร่วมกิจกรรมภายในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2556 ณ วังสวนกุหลาบ ได้แก่ ร้านถอนขนห่าน ร้านถุงยังชีพพระราชทาน ร้านสโมสรอาสากาชาด ร้านค้าส่วนพระองค์ ร้านผลพลอยพอเพียงและการสาธิตการปลูกผักไร้ดินโดยอาสากาชาดโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจของมูลนิธิฯ และเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสภากาชาดไทย

หมวดหมู่