วันที่: 05 เมษายน 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 อาสากาชาดกลุ่ม Happy Team กิจกรรมออกกำลังกายด้วยยางยืดและถักหมวกไหมพรมร่วมกิจกรรมออกร้านสาธิตการกำลังกายด้วยยางยืดและถักหมวกไหมพรม รวมทั้งขึ้นแสดงการออกกำลังกายด้วยยางยืดบนเวทีเพื่อแนะนำวิธีออกกำลังกายแบบง่ายสำหรับผู้สูงอายุ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2556 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูม เมืองทองธานี

หมวดหมู่