วันที่: 22 กันยายน 2557

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่ 22 กันยายน 2557 อาจารย์จริยา พานิชอัตรา เป็นวิทยากรสาธิตการทำดอกกุหลาบขนาดเล็กจากกระดาษสาหรือที่เรียกว่ากุหลาบหนู แก่สมาชิกอาสากาชาดที่สนใจงานประดิษฐ์ รวมทั้งนำดอกกุหลาบที่ทำจากใบกล้วยและถุงขนมพลาสติกมาแสดงแก่ผู้ที่สนใจเพื่อขอคำแนะนำและเรียนรู้วิธีการทำ ณ ห้องศูนย์สมรรถนะการคิดชั้น 2 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่