วันที่: 16 สิงหาคม 2556

ประเภท: งานช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการในสถานบริการ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ตึก ภปร. งานนี้คณะอาสากาชาดร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาตรวจสุขภาพฟรีในวันนั้น ที่ชั้นโถงล่าง ชั้น1,7,8,11และ12 และที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อีกทั้งนำกระเป๋าอาสารักษ์โลกไปจำหน่ายหารายได้สนับสนุนโครงการฯอีกด้วย

หมวดหมู่