กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 สิงหาคม 2560

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องโถงล่าง อาคาร ภปร. เพื่อให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนฟรี มีอาสากาชาดร่วมกิจกรรมให้บริการประชาชน อาทิ จัดคิว เรียกบัตรคิวผู้รับบริการ แนะนำในการรับการรักษาในแต่ละชั้น เช่น หน้าอาคาร ภปร. ห้องโถงล่าง ชั้น 1ชั้น 7 ชั้น10 ชั้น 11 ชั้น 12 เป็นต้น นอกจากนี้ คณะอาสากาชาดได้ร่วมกิจกรรมกับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ เอกดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรเลงเพลงไทยตลอดงานและยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศมาเลเซียร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ส่วนตึก สก.16 อาสากาชาดร่วมทำกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กที่ป่วย แจกของเล่น และยังจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปกครองเด็ก แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ คนงาน อีกด้วย
สำหรับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อาสากาชาดร่วมกิจกรรมเช่นกัน แนะนำการกรอกแบบฟอร์มการบริจาคโลหิต จัดคิวบัตร วัดความดัน แจกยาบำรุงเลือด แจกอาหารเครื่องดื่ม เป็นต้น

หมวดหมู่