กิจกรรมวันสงกรานต์

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 เมษายน 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 11 เมษายน 2557 สภากาชาดไทยจัดพิธีรดน้ำขอพรนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดร่วมพิธีรดน้ำขอพร ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติ สำนักงานบริหารสภากาชาดไทย
และในวันเดียวกัน สำนักงานอาสากาชาด จัดงานรดน้ำขอพรอาสากาชาดอาวุโสจำนวน 8 คนโดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานเปิดงาน ตามด้วยพิธีรดน้ำอาสากาชาดอาวุโส คณะผู้บริหารสำนักงานอาสากาชาด ทั้งนี้ มีกิจกรรมการออกร้านอาหารและการแสดงจากอาสากาชาดรุ่นต่างๆ และอาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สุดท้ายขอขอบคุณคณะอาสากาชาดที่ร่วมออกร้านและคณะผู้จัดงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หมวดหมู่