กิจกรรมรุ่น 32552

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 02 สิงหาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 นางวัชรินทร์ อัศววัลลภ ประธานอาสากาชาดรุ่น 3/2552 และคณะพร้อมด้วยนางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาด และอาสากาชาดรุ่นต่างๆ เดินทางไปมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

หมวดหมู่