กิจกรรมรับมอบเงินสนับสนุนงานเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย (เดินวิ่งกระตุกหัวใจ)

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมรับมอบเงินสนับสนุนงานเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย (เดินวิ่งกระตุกหัวใจ)

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเดินวิ่ง 125ปี 6แผ่นดินสภากาชาดไทย รับมอบเงินจากคณะอาสากาชาด กลุ่มอาสากาชาดพารวย จำนวนเงิน 20,000บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบในโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเดินวิ่ง 125ปี 6แผ่นดินสภากาชาดไทย รับมอบเงินจาก นางประยงค์ สุทธสุต อาสากาชาดผู้มีอุปการคุณ จำนวนเงิน 100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบในโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเดินวิ่ง 125ปี 6แผ่นดินสภากาชาดไทย รับมอบเงินจาก สโมสรอาสากาชาด จำนวนเงิน 240,000บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมี นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดฯ เป็นผู้แทนในการส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อร่วมสมทบในโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเดินวิ่ง 125ปี 6แผ่นดินสภากาชาดไทย รับมอบเงินจาก นางสมศรี ว่องเวศ อาสากาชาดผู้มีอุปการคุณ จำนวนเงิน 10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบในโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเดินวิ่ง 125ปี 6แผ่นดินสภากาชาดไทย รับมอบเงินจาก นางสาวพจนา ฉ่ำโพธิ์ชา ผู้แทนแผนกเย็บปักถักร้อย จำนวนเงิน 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบในโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงิน จำนวน 350,000 บาท(สามแสนห้าหมื่นบบาทถ้วน) จากนางภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ นายกสโมสรอาสากาชาด รับมอบเงินจากคณะอาสากาชาด แผนกประดิษฐ์ดอกไม้ จำนวน 30,000 บาทเพื่อสนับสนุนร้านพฤกษากาชาด และมอบเงินจำนวน 80,000 บาท เพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ

 

วันที่  17 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินจาก นางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์ ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากนางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมไทย มอบแทนนางสาวกษมา เหล่าพาณิชย์ (บุตรสาว) จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก บริษัทครีเอทีฟ โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และนางนภฤชา โพธิสุข จำนวน 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร มอบกระเช้าผลไม้แก่ นางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์ และนางประยงค์ สุทธสุต ในฐานะผู้มีอุปการคุณแก่สำนักงานอาสากาชาด เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด

วันที่  18 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์จากภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจากนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร และรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย General Services ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,000,000 บาท(ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่19 ธันวาคม 2561 คณะตัวแทนจำหน่ายจักรยานยนต์ฮอนด้า กลุ่ม16 มอบเงินบริจาค จำนวน 800,000 (แปดแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED ในโครงการ125ปี6แผ่นดินสภากาชาดไทย กระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน โดยมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะร่วมสร้างสรรค์และมอบประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคมไทย โอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากคณะตัวแทนจำหน่ายจักรยานยนต์ฮอนด้า กลุ่ม16 ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่  20 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินจำนวน 320,000 บาท(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จาก นางวิมลรัตน์ เดชาวิจิตร (อาสากาชาด) และบุตร-หลาน ที่ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED และจาก หม่อมราชวงศ์สุดสวาท ศุขสวัสดิ หม่อมหลวงเขมชาติ ศุขสวัสดิ 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED เช่นกัน ณ ห้องรับรองสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่  21 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินจำนวน 423,970 บาท(สี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จาก นางอวยพร สิงหนาท ผู้ดูแลอาสากาชาดฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต พร้อมคณะอาสากาชาดที่ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED จากนางยุบล พุ่มสถิตย์ (อาสากาชาด) นางดวงสมร พุ่มสถิตย์ และครอบครัว 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) สนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED เช่นกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย   และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดรับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ(AED) จากนางสาวอรินดา จุฑาเวฬ เป็นเงิน100,000 บาท

วันที่ 10 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดรับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ(AED) โดยเงินบริจาคในนามคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ 20,000บาท ทั้งนี้ นางสายสมวงศาสุลักษณ์ เป็นผู้แทนมอบ ณ สำนักงานอาสากาชาด

วันที่ 29 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท จากนางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย (หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง) และครอบครัว ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ( AED) ณ ห้องประชุม สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินสนับสนุนในการการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED จาก นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ นางสมรวล วิทูรปกรณ์ กรรมการ บริษัท วิทูรปกรณ์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 1,200,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ที่คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท วิทูรปกรณ์โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกันบริจาค และในวันเดียวกันรับเงินสนับสนุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED จากนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้แทน นางทรงศรี กลึงสุวรรณ (มารดา) จำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนันทนิตย์ ศาสตราวาหะ ประธานอาสากาชาดรุ่น1/2548 และสมาชิกรุ่น ร่วมมอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจจำนวน 83,100 บาท โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดรับมอบ ในการประชุมการดำเนินงานของรุ่น1/2548 ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด

รับมอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูรรับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องAED จากพระมหาพีระพล ญาณพโล(อยู่สวัสดิ์) วัดโสมนัสราชวรวิหาร จำนวน160,000 บาท และนางมณทิรา ล่ำซำ 160,000 บาทและครอบครัว

 

 

 

กิจกรรมรับมอบเงินสนับสนุนงานเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย (เดินวิ่งกระตุกหัวใจ)

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเดินวิ่ง 125ปี 6แผ่นดินสภากาชาดไทย รับมอบเงินจากคณะอาสากาชาด กลุ่มอาสากาชาดพารวย จำนวนเงิน 20,000บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบในโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเดินวิ่ง 125ปี 6แผ่นดินสภากาชาดไทย รับมอบเงินจาก นางประยงค์ สุทธสุต อาสากาชาดผู้มีอุปการคุณ จำนวนเงิน 100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบในโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเดินวิ่ง 125ปี 6แผ่นดินสภากาชาดไทย รับมอบเงินจาก สโมสรอาสากาชาด จำนวนเงิน 240,000บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมี นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดฯ เป็นผู้แทนในการส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อร่วมสมทบในโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเดินวิ่ง 125ปี 6แผ่นดินสภากาชาดไทย รับมอบเงินจาก นางสมศรี ว่องเวศ อาสากาชาดผู้มีอุปการคุณ จำนวนเงิน 10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบในโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเดินวิ่ง 125ปี 6แผ่นดินสภากาชาดไทย รับมอบเงินจาก นางสาวพจนา ฉ่ำโพธิ์ชา ผู้แทนแผนกเย็บปักถักร้อย จำนวนเงิน 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบในโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงิน จำนวน 350,000 บาท(สามแสนห้าหมื่นบบาทถ้วน) จากนางภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ นายกสโมสรอาสากาชาด รับมอบเงินจากคณะอาสากาชาด แผนกประดิษฐ์ดอกไม้ จำนวน 30,000 บาทเพื่อสนับสนุนร้านพฤกษากาชาด และมอบเงินจำนวน 80,000 บาท เพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ

 

วันที่  17 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินจาก นางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์ ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากนางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมไทย มอบแทนนางสาวกษมา เหล่าพาณิชย์ (บุตรสาว) จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก บริษัทครีเอทีฟ โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และนางนภฤชา โพธิสุข จำนวน 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร มอบกระเช้าผลไม้แก่ นางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์ และนางประยงค์ สุทธสุต ในฐานะผู้มีอุปการคุณแก่สำนักงานอาสากาชาด เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด

วันที่  18 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์จากภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจากนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร และรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย General Services ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,000,000 บาท(ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่19 ธันวาคม 2561 คณะตัวแทนจำหน่ายจักรยานยนต์ฮอนด้า กลุ่ม16 มอบเงินบริจาค จำนวน 800,000 (แปดแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED ในโครงการ125ปี6แผ่นดินสภากาชาดไทย กระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน โดยมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะร่วมสร้างสรรค์และมอบประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคมไทย โอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากคณะตัวแทนจำหน่ายจักรยานยนต์ฮอนด้า กลุ่ม16 ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่  20 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินจำนวน 320,000 บาท(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จาก นางวิมลรัตน์ เดชาวิจิตร (อาสากาชาด) และบุตร-หลาน ที่ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED และจาก หม่อมราชวงศ์สุดสวาท ศุขสวัสดิ หม่อมหลวงเขมชาติ ศุขสวัสดิ 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED เช่นกัน ณ ห้องรับรองสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่  21 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินจำนวน 423,970 บาท(สี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จาก นางอวยพร สิงหนาท ผู้ดูแลอาสากาชาดฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต พร้อมคณะอาสากาชาดที่ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED จากนางยุบล พุ่มสถิตย์ (อาสากาชาด) นางดวงสมร พุ่มสถิตย์ และครอบครัว 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) สนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED เช่นกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย   และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดรับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ(AED) จากนางสาวอรินดา จุฑาเวฬ เป็นเงิน100,000 บาท

วันที่ 10 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดรับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ(AED) โดยเงินบริจาคในนามคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ 20,000บาท ทั้งนี้ นางสายสมวงศาสุลักษณ์ เป็นผู้แทนมอบ ณ สำนักงานอาสากาชาด

วันที่ 29 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท จากนางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย (หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง) และครอบครัว ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ( AED) ณ ห้องประชุม สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินสนับสนุนในการการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED จาก นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ นางสมรวล วิทูรปกรณ์ กรรมการ บริษัท วิทูรปกรณ์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 1,200,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ที่คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท วิทูรปกรณ์โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกันบริจาค และในวันเดียวกันรับเงินสนับสนุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED จากนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้แทน นางทรงศรี กลึงสุวรรณ (มารดา) จำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนันทนิตย์ ศาสตราวาหะ ประธานอาสากาชาดรุ่น1/2548 และสมาชิกรุ่น ร่วมมอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจจำนวน 83,100 บาท โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดรับมอบ ในการประชุมการดำเนินงานของรุ่น1/2548 ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด

รับมอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูรรับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องAED จากพระมหาพีระพล ญาณพโล(อยู่สวัสดิ์) วัดโสมนัสราชวรวิหาร จำนวน160,000 บาท และนางมณทิรา ล่ำซำ 160,000 บาทและครอบครัว

 

 

 

 

 

หมวดหมู่