กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะอาสากาชาดปฏิบัติงานโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีผุ้บริจาคโลหิต 33 รายและดวงตา 5 ราย

หมวดหมู่