วันที่: 20 พฤษภาคม 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดร่วมจัดหาดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อเชิงรุกและร่วมออกหน่วยรับบริจาคดวงตาอวัยวะ และเนื้อเยื่อ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 นำสมาชิกในรุ่นจำนวน 7 คน ได้แก่ นางจามรี อ่อนแสง นางพนัญญา บัณฑุวงศ์ นางมาลี พิริยะวัฒน์ นางรัตนา วศินชัย นางสีรุ้งเพชร ศตะสุขและนางสุวภัทร หวังสุขเกษม ออกปฏิบัติงานเชิญชวนผู้ปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ แสดงความจำนงบริจาคดวงตา โดยได้ผู้บริจาคดวงตาทั้งสิ้น 80 ราย และยังมีผู้นำใบแจ้งความจำนงกลับไปกรอกอีกหลายราย ในการนี้ คณะอาสากาชาดได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากคุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และคณะแม่ชี เจ้าหน้าที่ของเสถียรธรรมสถาน ช่วงสุดท้ายของการปฏิบัติงานคณะอาสากาชาดได้รับเชิญให้เข้าร่วมเดินจงกรมรอบๆ บริเวณสถานปฏิบัติธรรมด้วย

หมวดหมู่