วันที่: 26 มีนาคม 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดร่วมจัดหาดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อเชิงรุกและร่วมออกหน่วยรับบริจาคดวงตาอวัยวะ และเนื้อเยื่อ

วันที่ 24 มีนาคม 2557 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 และสมาชิกรุ่น1/2555 ออกหน่วยรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตาและอวัยวะรวมทั้งสิ้น 65 ราย ณ อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

หมวดหมู่