กิจกรรมรดน้ำดำหัว

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 02 เมษายน 2561

กิจกรรมวันสงกรานต์
วันที่ 2 เมษายน 2561 คณะอาสากาชาดปฏิบัติงาน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทจัดงานสงกรานต์และรดน้ำขอพรซึ่งสร้างความสนุกสนานและความประทับใจในประเพณีไทย แก่เด็กๆ และเจ้าหน้าที่ประจำสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทได้ซีมซับต่อไป

หมวดหมู่