วันที่: 19 สิงหาคม 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 นางสุพรรณี ซอสุขไพบูลย์ และคณะอาสากาชาดร่วมทำกิจกรรมผลิตยางยืดเพื่อการออกกำลังกายภายใต้การดูแลการผลิตโดยนางเจนจิรา อินผูก ซึ่งปัจจุบันมีการคิดประดิษฐ์ เครื่องช่วยในการผลิตยางยืดได้เร็วขึ้น ผู้สูงอายุสามารถทำได้และเป็นการออกกำลังมือ นิ้ว แขน จากเดิมที่เคยนั่งทำโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยทำให้มีโอกาสเกิดอาการบาดเจ็บหัวแม่เท้า นิ้วมือ แต่มีข้อดีคือการนั่งก้มตัว เป็นการยืดเส้นและลดหน้าท้องได้

หมวดหมู่