กิจกรรมฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต

ข่าว, งานสนับสนุนการผลิตพลาสมา ของฝ่ายผลิตพลาสมา

วันที่: 26 กันยายน 2557

ประเภท: งานสนับสนุนการผลิตพลาสมา ของฝ่ายผลิตพลาสมา

วันที่ 25 กันยายน 2557 นางอวยพร สีหนาท ผู้ดูแลอาสากาชาดฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิตนำคณะไปถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

หมวดหมู่