วันที่: 16 ตุลาคม 2556

ประเภท: อาสากาชาดพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ของเด็กในถิ่นทุรกันดาร และขาดโอกาสทางการศึกษา

10 ตุลาคม 2556 นางสว่างศรี ช้างเผือก ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานบ้านธัญญพร พร้อมอาสากาชาดรวม 3 ท่าน สอนทบทวนและทดสอบศิลปะการพูด การเข้าสังคม การไหว้ที่ถูกต้อง และกิจกรรมศิลปะเปลือกบนไข่ สอนวิธีเจาะไข่นกกระทา เป่าเนื้อไข่ออกให้หมด แนะนำการล้างทำความสะอาดก่อนนำไปทาสีทำลวดลายให้สวยงามตามต้องการ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 85 คน รวมทั้งเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่และผู้ดูแล 4 คน

หมวดหมู่