วันที่: 16 กรกฎาคม 2556

ประเภท: อาสากาชาดพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ของเด็กในถิ่นทุรกันดาร และขาดโอกาสทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นางสว่างศรี ช้างเผือก ผู้ดูแลการปฏิบัติงานอาสากาชาดแผนกกิจกรรมบ้านธัญญพร นำคณะอาสากาชาดไปสอนการทำพานพุ่มดอกมะลิและทำหัวใจดอกมะลิเพื่อใช้ในกิจกรรมวันแม่ รวมทั้งคณะร้องเพลงนำโดยนายวีรกิจ ผดุงศรีสวัสดิ์ ไปสอนและแนะนำการร้องเพลงแก่เด็กหญิงที่บ้านธัญญพร ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี

หมวดหมู่