กิจกรรมบ้านธัญญพร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 14 กันยายน 2560

กิจกรรมบ้านธัญญพร
วันที่ 14 กันยายน 2560 นางสว่างศรี ช้างเผือกและคณะอาสากาชาดจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ที่ได้รับการบรรยายจากโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทดสอบทำน้ำEM และน้ำยาอเนกประสงค์
ทั้งนี้ มีจิตอาสาบริจาคผักผลไม้ให้บ้านธัญญพร ได้แก่ น.ส.ประไพพิศ ไวนิทรา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำนำหมัก

หมวดหมู่