วันที่: 03 กุมภาพันธ์ 2557

ประเภท: อาสากาชาดพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ของเด็กในถิ่นทุรกันดาร และขาดโอกาสทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 นางสว่างศรี ช้างเผือกนำคณะอาสากาชาด Happy Team ที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านศิลปะเป็นวิทยากรร่วมจัดกิจกรรมสังสรรค์ จับรางวัล ร้องเพลง และรำวงร่วมกันในวันเด็กแห่งชาติ และสอนความรู้พื้นฐานการทำดอกไม้จากผ้า ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศมาเป็นวิทยากรฝึกทักษะการร้องเพลงแก่เด็กหญิงที่สถานแรกรับบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี

หมวดหมู่