วันที่: 10 กันยายน 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดร่วมจัดหาดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อเชิงรุกและร่วมออกหน่วยรับบริจาคดวงตาอวัยวะ และเนื้อเยื่อ

วันที่ 9 กันยายน 2558 นางภทรษร พันธุมะบำรุง ประธานอาสากาชาดรุ่นหัวใจอาสากาชาด 57 (รุ่นเฉลิมพระเกียรติ) และคณะอาสากาชาด ร่วมกิจกรรมออกรับบริจาคอวัยวะ ดวงตา และร่างกาย “วันหัวใจอาสา บริจาคอวัยวะ ดวงตา และร่างกาย” ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ” นางภทรษร พันธุมะบำรุง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการรับบริจาค ดวงตา และร่างกาย และขอขอบคุณนาวาอากาศเอก ณรัฐ บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทหารอากาศร่วมฟังบรรยาย และบริจาคอวัยวะ ดวงตา และร่างกาย ณ หอประชุมกานตรัตน์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรุงเทพฯ

หมวดหมู่