กิจกรรมทำดอกไม้จันท์

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 23 สิงหาคม 2560

กิจกรรมอาสากาชาด
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 นางสว่างศรี ช้างเผือก และ คณะอาสากาชาด ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ รวมถึงแพทย์พยาบาล ณ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

หมวดหมู่