กิจกรรมถวายความรู้แด่พระภิกษุสงฆ์ หลักสูตร “การดูแลตนเองของพระภิกษุสูงอายุ”

ข่าว, งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่: 16 กันยายน 2557

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่ 11 กันยายน 2558 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำงานอาสากาชาด พร้อมคณะอาสากาชาด ได้เข้าถวายความรู้แด่พระภิกษุสงฆ์ หลักสูตร “การดูแลตนเองของพระภิกษุสูงอายุ” ณ วัดด่าน พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แด่พระภิกษุสงฆ์ เช่น การวัดความดันโลหิต การวัดดัชนีมวลกาย(BMI) ช่างน้ำหนักวัดส่วนสูง ตลอดจนถวายความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายด้วยยางยืด การปฐมพยาบาลเมื่อมีบาดแผล การห้ามเลือดเบื้องต้น การฉันท์อาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พร้อมทั้งถวายภัตตราหารเพลแด่พระภิกษุ

หมวดหมู่