วันที่: 06 มีนาคม 2557

ประเภท: งานสนับสนุนแผนกจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นางลีลา เทพปัญญา ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชตึกธนาคารกรุงเทพและคณะอาสากาชาดร่วมทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบของใช้ส่วนตัวแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่ธนาคารกรุงเทพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันก่อน

หมวดหมู่