การอบรมอาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานด้าน KIOSK

ข่าว, ข่าวประจำวัน, งานด้านการอบรม

วันที่: 25 กรกฎาคม 2560

25 กรกฎาคม 2560 นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดการอบรมอาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานด้าน KIOSK โดยมี ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด พร้อมวิทยาจารย์ ของฝ่ายอบรมและประสานงาน ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ให้ความรู้ เรื่อง Work Flow Process/ สิทธิการรักษาพยาบาล / ปัญหาและคำถามที่พบบ่อย / ฝึกปฏิบัติการให้บริการ KIOSK ที่ตึก ภปร. ในการอบรมนี้เพื่อให้อาสากาชาดมีความรู้ความพร้อมความสามารถความชำนาญในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ KIOSK โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้สะดวก รวดเร็ว มีอาสากาชาดเข้ารับการอบรม จำนวน 36 ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่