การดูแลสุขภาพฯองค์รวม2

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 31 กรกฎาคม 2560

31 กรกฎาคม 2560 นางผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด เปิดการอบรม “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ รอบที่ 2” แก่อาสากาชาด วิทยากรโดย แพทย์หญิง วารภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ อาทิ การบริโภคอาหาร การออกกำลังการ การรับประทานยา การพักผ่อน เป็นต้น ให้เหมาะสมกับวัย มีอาสากาชาดเข้ารับการอบรม จำนวน 25 ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หมวดหมู่