กาชาดอินโดดูงานพลาสม่า

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 14 พฟศจิกายน 2560

กาชาดอินโดฯ ดูงานพลาสมา 
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดของสภากาชาดอินโดนีเซียมาดูงานที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสนใจในการทำงานของอาสากาชาดเป็นอย่างมาก

หมวดหมู่