กลุ่มไหมพรมถวายพระพร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 28 ตุลาคม 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดร่วมจัดหาดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อเชิงรุกและร่วมออกหน่วยรับบริจาคดวงตาอวัยวะ และเนื้อเยื่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2557 นายชัยวัฒน์ อินทรคชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 นำสมาชิกทำกิจกรรมออกรับบริจาคดวงตา ในโครงการธารน้ำใจปลูกถ่ายชีวิต ที่เสถียรธรรมสถาน

หมวดหมู่