กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยนในฟิลิปปินส์

ข่าว, การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่: 02 ธันวาคม 2556

ประเภท: การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

2 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ นำโดยคุณมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และคุณจิริสุดา ฉันทจิตปรีชา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยนในฟิลิปปินส์ ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมอบผ่านทางศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อน (ภาฯ) ยามยาก และนางสาวนงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์ กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อน (ภาฯ) ยามยาก ณ สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่