กฐินสามัคคีสำนักงานอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 4 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและรักษาการนายกสโมสรอาสากาชาด นำคณะ อุปนายกสโมสร กรรมการสโมสอาสากาชาด อาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา และอาสากาชาดรุ่นต่างๆ ร่วมแห่ผ้าพระกฐิน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ และทอดผ้าพระกฐิน ณ ศาลาการเปรียญ ตามลำดับพร้อมกันนี้นางจันทร์ฉาย ปทุมมานนท์ ได้จัดทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนมาแจกผู้ที่มาร่วมงานทอดผ้าพระกฐินสามัคคี ณ วัดสระสี่มุม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมียอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ เป็นเงิน 631,000 บาท เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ เสนาสนะและจัดซื้อที่ดิน ต่อไป

 

หมวดหมู่