กฐินสามัคคีประจำปี2560

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 ตุลาคม 2560

15 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนายกสโมสรอาสากาชาด พร้อมด้วย นางประกาย อติแพทย์ ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์การหารายได้ และบริหารจัดการทั่วไป นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมไทย กรรมการสโมสรอาสากาชาด คณะอาสากาชาด และอาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งร่วมในพิธีหล่อพระของวัดอีกด้วย

หมวดหมู่